Folia do kiszonki testy

Wpływ rodzaju folii oraz liczba owinięć beli na utratę masy suchej oraz uzyskanie wysokiej jakości kiszonki.

Wyprodukowanie wysokiej jakości sianokiszonki wiąże się z przestrzeganiem pewnych zasadach, o jakich wspominaliśmy już w poprzednim artykule (tutaj), jednak najważniejsze jest wyeliminowanie dostępu powietrza do podlegającej procesom fermentacji masy roślinnej. W tym przypadku potrzeba użyć właściwie dobranej folii do sianokiszonki, która zapewni szczelność balotu. Jak się okazuje, sama folia nie wystarczy, duży wpływ na straty suchej masy i jakość kiszonki ma także ilość owinięć beli. Badanie to zostało przeprowadzone przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Zakład Użytków Zielonych. 

Do przeprowadzonego badania zostały użyte 2 rodzaje folii o szerokości 500 mm i grubości 0,025 mm. Bele które były owinięte 2, 4, 6 i 8 warstwami zostały sporządzone z podsuszonej runi łąkowej I pokosu.

Folia do kiszonki testy

Wyniki badania

Owinięte bele po upływie 3 tygodni zostały sprawdzone pod kątem szczelności owinięcia. W tym czasie można już stwierdzić czy na folii powstały pęknięcia, przestała się kleić i powstały szczeliny.

Kolejne badania kiszonki przeprowadzone były po 190 dniach. W tym czasie oceniono straty suchej masy, stopień porażenia pleśniami i jakość kiszonek.

Okazuje się, że większa liczba warstw folii wpływała na lepszą szczelność beli oraz zmniejszenie porażenia kiszonek pleśniami. Po zakończeniu badań przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach stwierdzono, że:

„Większa liczba warstw folii istotnie wpłynęła na zmniejszenie strat suchej masy kiszonki w stosunku do 2 warstw folii: 4 warstwy folii 3-krotnie, 6 warstw 10-krotnie, a 8 warstw folii zmniejszyło te straty praktycznie do 0. Liczba warstw folii wpływała ponadto na niektóre parametry chemiczne kiszonek: zwiększenie zawartości kwasu masłowego (najwięcej po owinięciu 8 razy) oraz udziału w sumie kwasów mlekowego (głównie po owinięciu 4 i 6 razy) i octowego (najwięcej po 8 owinięciach folią). Rodzaj folii wpływał istotnie na ocenę końcową kiszonek w skali punktowej Fliega-Zimmera.”

dodatkowo

„Rodzaj zastosowanej folii nie wpływał na wartość pokarmową kiszonek, gdyż zawartość białka ogólnego, popiołu surowego i koncentracja energii NEL były podobne we wszystkich wariantach doświadczenia. Istotny był natomiast wpływ większej liczby owinięć folią na zwiększenie zawartości białka ogólnego.”

Informacje dotyczące wyników badaniach zostały zaczerpnięte z publikacji:
„WPŁYW RODZAJU FOLII I LICZBY OWINIĘĆ BELI NA STRATY SUCHEJ MASY I JAKOŚĆ KISZONKI Z RUNI ŁĄKOWEJ” Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Zakład Użytków Zielonych – (dostępny tutaj)
autorzy: Barbara WRÓBEL, Halina JANKOWSKA-HUFLEJT, Jerzy BARSZCZEWSKI
www.itep.edu.pl

AgroWrap

Zadaj pytanie o folię

AgroWrap®