Sianokiszonka wysokiej jakości

Wysoka produkcja mleczna krów uzależniony jest od wielu czynników. Do tych najważniejszych należą, obora z dobrą wentylacją, czyste legowisko a także wysoko zbilansowana pasza. Czynniki te przekładają się na wyższą produkcję mleka. Warto zwrócić uwagę na to, że paszą objętościową często wykorzystywaną w żywieniu bydła mlecznego jest sianokiszonka.

 

Ważną rolę w tym przypadku ma pogoda i czas zbioru:

• rośliny strączkowe należy zbierać w fazie strąka płaskiego,

• w przypadku roślin motylkowych, tj. koniczyna lub lucerna, optymalnym momentem będzie faza od pączkowania do kwitnienia,

• dla traw termin zbioru przypada na okres od początku kłoszenia do jego pełni,

• w przypadku mieszanek zbożowych należy obserwować ziarno i zbierać je w fazie mlecznej jęczmienia lub owsa.

Sianokiszonka wysokiej jakości – zależna od por dnia.

Pora dnia koszenia odgrywa bardzo ważną rolę  – ze względu na wyższą koncentrację cukru w roślinach zaleca się koszenie około południa lub w godzinach popołudniowych, ale nie wieczornych (wysoka wilgotność).

Łatwym sposobem na sprawdzenie surowca jest jego skręcenie, prawidłowo podsuszony nie powinien puszczać soków. Dlaczego podsuszenie jest tak istotne? Odpowiednie podsuszenie powoduje wzrost zawartości cukrów, a co za tym idzie, korzystniejsze środowisko do rozwoju bakterii kwasu mlekowego. Warto jednak pamiętać, iż kiszenie zbyt suchego materiału odbije się na zawartości składników odżywczych dostępnych w gotowym produkcie. Pamiętajmy że czystość surowca odgrywa także bardzo ważną rolę. Jakiekolwiek zanieczyszczenia będą sprzyjały rozwojowi niekorzystnej fermentacji lub pleśni, które są niebezpieczne dla zwierząt.

Obecnie istnieją dwie metody zakiszania. Pierwszą z nich jest metoda za pomocą silosów, jednak produkcja ta niesie za sobą duże ryzyko. Najmniejszy błąd (np. wprowadzenie czynnika powodującego psucie), może spowodować utratę całego zapasu. Sianokiszonka produkowana w balotach nie wymaga z kolei drogich technologii produkcji, a dodatkowym plusem jest to, że w przypadku psucia się kiszonki tracimy pojedynczy balot, a nie większy zapas paszy. Ważnym czynnikiem w tej metodzie stanowi folia do sianokiszonki. W tym przypadku warto zakupić folię która posiada wysoką odporność na przebicie, zerwanie. Ważnym czynnikiem jest również wysoka kleistość oraz odporność folii na promienie UV. Więcej informacji na temat odpowiedniego doboru folii do sianokiszonki można znaleźć tutaj.

AgroWrap

Zadaj pytanie o folię

AgroWrap®