Siedziba firmy:

Zakład Produkcji Folii Efekt Plus Sp. z o.o.

ul. Złota 44/334
00-120 Warszawa

Adres do korespondencji:

ul. Innowacyjna 10, 36-060 Głogów Małopolski

NIP: 813-31-93-433
Regon: 691533340
KRS: 0000186179
Kapitał zakł.: 1.154.000,00
BDO: 000001359

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zakłady produkcyjne:

Zakład Produkcji – Głogów Młp.
Administracja i Dział Handlowy

ul. Innowacyjna 10, 36-060 Głogów Małopolski

tel: +48 17 740 98 60
fax: +48 17 740 98 71

e-mail: biuro@folia-stretch.pl

Zakład Produkcji – Dworzysko

ul. Kapitałowa 9
35-312 Rzeszów

Oddział – Rzeszów

ul. Trembeckiego 11
35-234 Rzeszów