jakość folii do sianokiszonki

Jakość folii do sianokiszonki, czyli opinia Instytutu Zootechniki PIB ODRZECHOWA na temat 7-warstwowej folii do sianokiszonki AgroWrap

Odpowiednio przygotowana sianokiszonka to jedna z podstaw dobrego żywienia bydła. Znajomość podstawowych zasad sporządzania kiszonki oraz procesów mikrobiologicznych, oraz fizykochemicznych zachodzących podczas kiszenia ma duże znaczenie dla uzyskania paszy o wysokiej jakości. Głównymi czynnikami mającymi wpływ na wartość odżywczą są: skład botaniczny traw, termin koszenia runi łąkowej, odpowiednia wilgotność zakiszanej masy, a także prawidłowo przeprowadzony proces kiszenia. W przypadku tego ostatniego procesu duże znaczenie ma jakość folii do sianokiszonki.

Folia, aby spełniła swoje zadania w produkcji sianokiszonki wymaga kompleksowego podejścia praktycznego. Jakość folii ma ogromny wpływ na późniejszą jakość kiszonki podawanej bydłu. Dlatego przed użyciem, należy zwrócić uwagę na parametry, przechowywanie, bezpośrednie wykorzystywanie oraz utylizację po zużyciu. Jednymi z najważniejszych cech stanowiących o wysokiej jakości folii do sianokiszonki jest wysoka odporność na działanie promieni ultrafioletowych i zerwanie, a także wysoką zdolność do klejenia i jednocześnie odporność na przyklejanie się do innych materiałów. Bardzo ważnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę w trakcie zakupu folii jest jej wydajność, dzięki czemu gospodarstwo rolne może zaoszczędzić.

AgroWrap - producent folii do sianokiszonki
Folia do sianokiszonki AgroWrap

Jakość folii to również czynnik, który ma ogromne znaczenie dla odpowiedniego magazynowania i wartości kiszonki w okresie zimowego przechowywania. Warto pamiętać, że właściwie przygotowana kiszonka może pokryć około 60% potrzeb pokarmowych przeżuwacza, dlatego odpowiedni rodzaj folii jest tak ważny.

AgroWrap testowane przez specjalistów.

Ocena folii do sianokiszonki przez hodowców bydła.

Jednym z gospodarstw hodowlanych, które cenią sobie jakość folii, jest Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB ODRZECHOWA. Jest to gospodarstwo rolno-hodowlane położone na wysokości 340-650 m n.p.m. Z 1175 ha gruntów użytkowanych rolniczo 745 ha stanowią trwałe użytki zielone w kilku dużych kompleksach z czego 400 ha trwałych użytków zielonych posiada atest ekologicznych użytków zielonych. Instytut Zootechniki w Odrzechowej prowadzi hodowlę bydła mlecznego i mięsno-mlecznego rasy simentalskiej. Oprócz bydła hoduje również idealnie przystosowane do górskich warunków konie huculskie oraz od 2005 roku prowadzi hodowlę odtworzeniową ginącej w Polsce kozy karpackiej.

Nie tak dawno gospodarstwo to, miało możliwość sprawdzenia 7-warstwowej folii do sianokiszonki AgroWrap. Folia ta była sprawdzana podczas owijania beli z lucerny. Z wstępnych obserwacji wynikało, że folia jest wytrzymała i doskonale radzi sobie z zabezpieczeniem sianokiszonki przed warunkami atmosferycznymi na następnych kilkanaście miesięcy. Poniżej przedstawiamy opinię jaką Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB ODRZECHOWA wystawił dla folii do sianokiszonki AgroWrap.

Jakość folii do sianokiszonki - opinia

Opinia dotycząca folii kiszonkarskiej produkowanej przez Zakład Produkcji Folii Efekt Plus

” Folia o której mowa była testowana w naszym gospodarstwie w ubiegłym roku. Według naszej opinii folia spełnia nasze oczekiwania: nie urywa się, dobrze się klei a sianokiszonka z balotów owiniętych tą folią jest dobrej jakości. W balotach nie ma warstw zepsutych czy taż popleśniałych.”

– Prezes Zarządu – dr inż. Władysław Brejta

AGRO WRAP